Overlijdensverzekering

U geniet samen met uw gezin volop van het leven. Maar wat als u er niet meer bent? Een levensverzekering onder de vorm van een overlijdensverzekering kan financiële problemen vermijden.

Een overlijdensverzekering vind je in 2 vormen terug, namelijk als schuldsaldoverzekering of als een tijdelijke verzekering.  Beide polissen keren een kapitaal uit na overlijden van de verzekeringsnemer.

<strong>De schuldsaldoverzekering:</strong> bij overlijden van de verzekerde persoon, zal het nog af te lossen ontleend kapitaal van een (hypothecair) krediet uitbetaald worden aan de financiële instelling, zoals bepaald in het verzekeringscontract.

<strong>De tijdelijke verzekering:</strong> u kan een tijdelijk overlijdensverzekering afsluiten ter financiële bescherming van bvb uw gezin, mocht u er niet meer zijn. Deze verzekering waarborgt bij overlijden de betaling van een vrij gekozen constant of afnemend kapitaal aan de aangeduide begunstigde zoals bepaald in het verzekeringscontract. U bepaalt dan zelf de duurtijd van de te verzekeren periode.  U kan deze aanvullende waarborg “bij overlijden” ook opnemen in uw contract pensioensparen of langetermijnsparen.

De premie van een overlijdensverzekering wordt bepaald door volgende criteria:

<ul>
<li>het te verzekeren kapitaal</li>
<li>duurtijd van de dekking</li>
<li>leeftijd bij onderschrijving van de polis</li>
<li>uitgeoefend beroep en eventueel rekening houdend met risicovolle hobby’s</li>
<li>roker of niet roker</li>
<li>andere factoren kunnen een invloed hebben op de premie afhankelijk van de verzekeraar</li>
</ul>